Kinderen in scheiding

Een scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Daar waar ouders zich voor en tijdens de scheiding voornamelijk richten op elkaar en de praktische zaken van de scheiding ontstaat er veel onrust, onduidelijkheid en onveiligheid voor de kinderen. Voor, gedurende en vaak nog lang ná de scheiding worstelen kinderen met verschillende emoties die ze moeilijk kunnen duiden.

Kinderen zijn van nature loyaal aan hun beide ouders. Ondanks dat ouders (en hun netwerk) hun best doen om het belang van de kinderen voorop te zetten, raken vele kinderen verstrikt in hun emoties waardoor dit hun ontwikkeling belemmert. Helaas zien we in de praktijk veel ouders die met elkaar strijden, zowel bewust als onbewust. Ouders geven aan het belang van het kind voorop te zetten en zijn zich vaak weinig bewust van het feit dat dit strijden voor hun belang zeer schadelijk is voor de kinderen en hun ontwikkeling. Hierin moeten kinderen beschermd worden. Ouders zullen een ‘nieuwe’ vorm van samenwerking moeten ontwikkelen in het belang van hun kinderen.

In gesprek gaan met kinderen als neutrale partij helpt ze hun gevoelens te verwoorden, uitleg te krijgen over de scheiding, ontschuldigt te worden en grip en handvatten te krijgen op hun eigen proces en hun eigen invloed hierop.

De verschillende vormen van ondersteuning zijn altijd op maat, afgestemd op de vraag die er ligt, deze staan beschreven onder het kopje van de scheidingsspecialist.