Scheidingsspecialist

(Familie-) Mediation
Mediation is een manier om twee of meer personen die een conflict hebben met elkaar in gesprek te brengen met als uiteindelijke doel om samen tot een oplossing te komen. Mediation is vooral nuttig wanneer de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt of niet meer lukt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen. Het doel van mediation is om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in het belang is van het welzijn van hun kind. De mediator ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie wat ten goede komt aan alle gezinsleden.
Tijdens een familiemediation-traject zal je als ouders manieren zoeken om de gewenste communicatie/samenwerking te bereiken, onopgeloste zaken verhelderen met elkaar en wordt er een Ouderschapsplan gemaakt. Financiële zaken zullen door een samenwerkend advocaat behandeld worden.

Kindgesprekken
In gesprekken staat de beleving van het kind centraal. Het kind krijgt alle ruimte om aan te geven wat hem bezig houdt. De technieken die ingezet worden zijn afgestemd op het kind, zijn mogelijkheden en zijn behoeftes, alles wat nodig is om het kind een gevoel van veiligheid te bieden waardoor hij zijn emoties voorzichtig kan gaan onderzoeken en bespreekbaar maken.

Ook kan er tijdens de gesprekken psycho-educatie gegeven worden over een scheiding en de gevolgen hiervan. Hierdoor geef je als specialist woorden aan de gevoelens van het kind, wat het vaak zelf niet onder woorden kan brengen, ontschuldig je het kind en mag het kind horen dat het ‘normaal’ is wat het ervaart. Tevens geven de gesprekken duidelijkheid over het proces van het kind waarna een vertaalslag gemaakt kan worden naar ouders. Met het kind wordt besproken wát en hoe dit gecommuniceerd wordt naar ouders waarbij ook aangegeven wordt dat indien informatie zo belangrijk is (als er tekenen van onveiligheid zijn) het gedeeld moet worden (meldcode) met ouders. Ouders kunnen hun aanpak daarna nog beter afstemmen op de behoefte, de mogelijkheden en de wensen van hun kind.